Proste płatności SMS!

SMS Premium stanowi bardzo wygodny sposób dokonywania drobnych płatności. Jest to szczególnie popularna forma realizowania transakcji wśród użytkowników Internetu. Zaletą płatności SMS Premium jest ich prostota, szybkość realizacji, anonimowość użytkowników, brak ograniczeń czasowych, a także możliwość pełnej automatyzacji procesu sprzedaży.


Uruchom usługę

FAQ

Czy są pobierane opłaty za uruchomienie serwisu?

Nie. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

Czy jako osoba fizyczna mogę zarejestrować się w serwisie?

Tak, jeżeli masz ukończone 18 lat i chcesz uruchomić usługę w zakresie SMS MO (Kody SMS, sonda/głosowanie,  SMS ze stałą zwrotką).

Co muszę zrobić aby skorzystać z serwisu?

Bez względu na formę prawną (osoba fizyczna/podmiot gospodarczy) każdy Partner musi:
- wypełnić formularz rejestracyjny
- zapoznać się z dokumentacją techniczną
- wprowadzić stosowne zmiany w swoim serwisie

Czy mogę przeprowadzać akcje charytatywne lub zbierać dotacje z użyciem SMS Premium?

Nie. Organizacja tego typu akcji jest zabroniona Partnerom operatorów GSM. Jedyna możliwość zorganizowania takiej akcji, to bezpośrednie nawiązanie współpracy z każdym z operatorów.

Kiedy podpisywana jest Umowa Współpracy?

Umowę Współpracy podpisujemy na początku współpracy, w dniu aktywacji przez nas konta w systemie cashmobile.pl. Partner zobowiązany jest do wydrukowania jej w 2-ch egzemplarzach, podpisania i odesłania na adres wskazany w umowie. W przypadku nieodesłania umowy wypłata wynagrodzenia jest wstrzymana do czasu jej odesłania.

Ile zarabiam za każdego SMS'a?

Stawki prowizji przedstawione są w zakładce  "stawki prowizyjne" oraz szczegółowo zapisane w Umowie Współpracy.

Czy mogę sprawdzić jaki ruch SMS został wygenerowany na moich serwisach i ile zarobiłem na swoich serwisach?

Tak. W każdej chwili jest możliwość sprawdzenia ruchu SMS dzięki statystykom online. Do 10-go dnia następnego miesiąca wysokość wynagrodzenia jest potwierdzona w raportach rozliczeniowych przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Partnera.

Kiedy jako osoba fizyczna otrzymam wynagrodzenie?

Należność dla Partnera jest wypłacana w cyklach miesięcznych (kalendarzowych), jeśli osiągnięta została minimalna kwota do wypłaty (50 PLN). Jeśli minimalna kwota nie została osiągnięta, uzbierana prowizja przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy i będzie wypłacona w momencie osiągnięcia wymaganej kwoty. Wypłaty dokonywane są na podstwie odesłanego przez Partnera podpisanego rachunku.

W jakim terminie wypłacane jest wynagrodzenie?

Płatność za fakturę bądź rachunek jest dokonywana w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów. W przypadku osób fizycznych, Boomer Sky Ltd. przygotowuje rachunek w oparciu o raport cashmobile.pl i na jego podstawie są wypłacane środki na wskazane konto Partnera podczas rejestracji w serwisie.

Co to jest fraud i zły dług?

Fraud i zły dług to płatność SMS Premium uznana przez operatora GSM za niemożliwą do rozliczenia. cashmobile.pl nie otrzymuje od operatora środków uznanych za fraud/zły dług, w związku z tym środki z SMS Premium określonych jako fraud/zły dług nie podlegają również wypłacie dla Partnera. 

Jakie informacje oprócz przydzielonego numeru SMS i znacznika należy podać na stronie www?

-  cenę bez VAT i z VAT za połączenie z numerem SMS Premium
-  Regulamin usługi Partnera (właściciela WWW) - nie wiesz jak go napisać - pomożemy!
-  adresu e-mail do składania reklamacji przez użytkowników serwisu

Masz inne pytania?

Jeżeli masz inne pytania dotyczące serwisu lub samej usługi płatności SMS zadaj nam pytanie. Pisz na adres: bok@cashmobile.pl lub skorzystaj z zakładki Kontakt/Polityka Prywatności.