Proste płatności SMS!

SMS Premium stanowi bardzo wygodny sposób dokonywania drobnych płatności. Jest to szczególnie popularna forma realizowania transakcji wśród użytkowników Internetu. Zaletą płatności SMS Premium jest ich prostota, szybkość realizacji, anonimowość użytkowników, brak ograniczeń czasowych, a także możliwość pełnej automatyzacji procesu sprzedaży.


Uruchom usługę

Kontakt/Polityka Prywatności

Operatorem systemu płatności cashmobile.pl jest:
Boomer Sky Ltd.
SRBC 102-116 Windmill Road
London,  CR0 2XQ Croydon
UNITED KINGDOM
Comp Reg No: 10510550

 

Jeśli masz pytania skorzystaj z formularza poniżej.

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację, pamiętaj żeby w treści wiadomości umieścić następujące informacje:

 • numer telefonu, z którego wysłano reklamowaną wiadomość SMS
 • dokładną treść wysłanej wiadomości SMS
 • możliwie jak najdokładniejszą datę wysłania reklamowanej wiadomości SMS
 • numer SMS Premium wraz ze znacznikiem na jaki została wysłana wiadomość SMS
 • dokładny opis zaobserwowanego problemu

 

Polityka prywatności  

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Boomer Sky Ltd. z siedzibą w Dom Accounting Ltd, SRBC 102-116 Windmill Road, London, Croydon, United Kingdom, CR0 2XQ, Comp Reg No: 10510550.

Kontakt w sprawie danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo: office@boomersky.com

W jakim celu będą przetwarzane dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych przez Boomer Sky Ltd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Boomer Sky Ltd., tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego). 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię , nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, PESEL. Jeżeli jest to wymagane oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, numer rachunku bankowego.

Komu zostaną udostępnione dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz Boomer Sky Ltd. na podstawie zawartych umów. 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

Jak długo będą przetwarzane dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z Boomer Sky Ltd. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Prawa  w stosunku do własnych danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Skąd pozyskane są dane?

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą w trakcie realizacji usługi. W przypadku gdy realizacja usługi nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej realizacji usług na rzecz osoby, której dotyczą. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Cookies

System posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego systemu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika
 • ostatnio oglądanych prodstron serwisu

WYSYŁAJĄC DO NAS WIADOMOŚĆ ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO FORMULARZA WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. JEŻELI NIE CHCESZ WYRAZIĆ TAKIEJ ZGODY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE: +48 518 033 218

 

System płatności SMS Cashmobile - mikropłatności SMS
Formularz kontaktowy: