Regulamin Kod SMS

Regulamin płatności Kod SMS obsługiwanych przez system cashmobile.pl

1.  Regulamin określa warunki korzystania z usługi płatności Kod SMS obsługiwanych przez system płatności SMS cashmobile.pl.


2.  Dostawcą usługi płatności Kod SMS jest Pinapplegroup Monika Kasprzak z siedzibą w Warszawie przy ul. Rabsztyńskiej 22 lok.26 (kod 01-143) - zwana dalej "Dostawcą".


3.  Skorzystanie z systemu płatności SMS cashmobile.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się oraz zaakceptował treść regulaminu i wysokość opłat za wysłanie Premium SMS, o których mowa w pkt 4 poniżej.


4.  Taryfy i opłaty za wysłanie wiadomości SMS wynoszą:

Numery SMS Premium dla serwisów ogólnodostępnych:

     °  7055 — 0,62 (w tym VAT) - taryfa 0
     °  7155 — 1,23 (w tym VAT) - taryfa 1
     °  7255 — 2,46 (w tym VAT) - taryfa 2
     °  7355 — 3,69 (w tym VAT) - taryfa 3
     °  7455 — 4,92 (w tym VAT) - taryfa 4
     °  7555 — 6,15 (w tym VAT) - taryfa 5
     °  7636 — 7,38 (w tym VAT) - taryfa 6
     °  77464 — 8,61 (w tym VAT) - taryfa 7
     °  78464 — 9,84 (w tym VAT) - taryfa 8
     °  7936 — 11,07 (w tym VAT) - taryfa 9
     °  91455 — 17,22 (w tym VAT) - taryfa 14
     °  91955 — 23,37 (w tym VAT) - taryfa 19
     °  92555 — 30,25 (w tym VAT) - taryfa 25

Numery SMS Premium dla serwisów z grupy 18+:

     °  70908 — 0,62 (w tym VAT) - taryfa 0
     °  71908 — 1,23 (w tym VAT) - taryfa 1
     °  72988 — 2,46 (w tym VAT) - taryfa 2
     °  73908 — 3,69 (w tym VAT) - taryfa 3
     °  74908 — 4,92 (w tym VAT) - taryfa 4
     °  75908 — 6,15 (w tym VAT) - taryfa 5
     °  76908 — 7,38 (w tym VAT) - taryfa 6
     °  77908 — 8,61 (w tym VAT) - taryfa 7
     °  79908 — 11,07 (w tym VAT) - taryfa 9
     °  91998 — 23,37 (w tym VAT) - taryfa 19
     °  92598 — 30,25 (w tym VAT) - taryfa 25

5.  Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS unikalny Kod SMS umożliwiający czasowy lub ograniczony ilościowo dostęp do zawartości stron internetowych, serwisów i innych usług internetowych należy wysłać na wskazany numer Premium SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu/usługi.


6.  Opłaty za korzystanie z usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.


7.  Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.


8.  W odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS (zamówienie) Użytkownik otrzyma wiadomość SMS zwrotną zawierającą unikalny kod SMS umożliwiający dostęp do zamawianych treści.


9.  W przypadku wysłania Premium SMS o błędnej treści bądź na niewłaściwy numer Premium SMS Użytkownik otrzyma od system cashmobile.pl wiadomość SMS zwrotną z informacją o błędzie.


10.  Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania zakupionego Kodu SMS tylko w zakresie użytku osobistego.


11.  Dostawca jest odpowiedzialny za poprawne przekazanie kodu Użytkownikowi lecz nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały pobrane/zamówione z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz za jakość dalszych usług świadczonych na rzecz użytkownika.


12.  System cashmobile.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkowników.


13.  Ewentualne reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail: reklamacje@cashmobile.pl  i powinny zawierać:

     °  numer telefonu, z którego wysłano reklamowaną wiadomość SMS
     °  dokładną treść wysłanej wiadomości SMS
     °  możliwie jak najdokładniejszą datę wysłania reklamowanej wiadomości SMS
     °  numer Premium SMS wraz ze znacznikiem na jaki została wysłana wiadomość SMS
     °  dokładny opis zaobserwowanego problemu

14.  Transakcje dokonane za pośrednictwem sytemu płatności cashmobile.pl nie mogą być modyfikowane i mają charakter nieodwracalny.


15.  Skorzystanie z systemu płatności cashmobile.pl oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS dotyczących akcji marketingowych lub promocyjnych.


16.  Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla serwisów skierowanych do Użytkowników z grupy 18+ usługi SMS prowadzone są na innej numeracji Premium SMS niż serwisy o charakterze ogólnodostępnym.