Proste płatności SMS!

SMS Premium stanowi bardzo wygodny sposób dokonywania drobnych płatności. Jest to szczególnie popularna forma realizowania transakcji wśród użytkowników Internetu. Zaletą płatności SMS Premium jest ich prostota, szybkość realizacji, anonimowość użytkowników, brak ograniczeń czasowych, a także możliwość pełnej automatyzacji procesu sprzedaży.


Uruchom usługę

System płatności SMS - stawki prowizyjne

Minimalna kwota do wypłaty dla osób fizycznych 50.00 PLN. W przypadku braku wymaganego minimum, kwota rozliczenia przechodzi na miesiąc następny.

Łączny obrót netto
wygenerowany
w okresie rozliczeniowym *
Prowizja liczona od obrotu netto dla osób fizycznych**Prowizja liczona od obrotu netto dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą
do 100 000 PLN 48% 49%
powyżej 100 000 PLN 49% 50%

* łączny obrót netto liczony jest sumarycznie ze wszystkich serwisów SMS Partnera wg cen netto operatora

** Boomer Sky Ltd. jako spółka brytyjska nie prowadzi rozliczeń podatkowych współracujących osób fizycznych

 

Wynagrodzenie dla usługi SMS MT (subskrypcje) - 48%

Wysokość prowizji dla  usługi SMS Chat z obsługą, usługi SMS w innych krajach oraz usługi IVR i IVR Chat z obsługą ustalane są po określeniu taryfy, na której usługa będzie aktywowana.